Open Mon - Fri 08:00-20:00
Email hahienmedia@gmail.com Call Now! 0902270747

Hà Hiền

Giám đốc Truyền Thông

Biography

Với kinh nghiệm gần 15 năm gắn bó với nghề truyền thông, Từ những ngày chập chững vào ngành Báo với vai trò cộng tác viên, rồi phóng viên cho các tạp chí Doanh nhân Việt Nam, Thị trường Thương Mại( Bộ Thương Mại), Tạp Chí Kinh tế dự Báo ( Bộ KHĐT), Báo điện tử MotTheGioi, Tạp chí Duyên dáng Việt Nam ( Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên)… 

Chronology

Skills

Photography90%
Animation70%
Coding Skill100%
WordPress 85%

Contact Info

Phone : (1)-1234-4444
Email : Contact@GoodLayers.com

Call Now ButtonGọi ngay